MoSS Suomi
MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark MoSS Sverige

Mikä on MoSS?

Projekti keskittyy hylkyjen kuntokehityksen seurantaan, suojeluun, esittelyyn ja visualisointiin. Hylkyjen kuntokehityksen seurannan tavoitteena on kehittää ja parantaa hylkyjen ympäristöolojen kartoittamiseen ja kunnon seurantaan liittyviä menetelmiä. Projektin aikana kolmelle hylylle asetetaan ympäristöoloja mittaavia laitteita. Suojelun tavoitteena on kartoittaa ja kehittää erilaisia malleja hylkyjen suojeluun huomioiden myös eri kansalaistahojen tarpeet. Esittelyn tavoitteena on tiedottaa monikielisesti projektin hylyistä eurooppalaiselle yleisölle painottaen erityisesti monipuolista kuvallista kerrontaa.

Projektiin liittyy kenttätöitä, Internet-sivusto, julkaisuja, julisteita, esitteitä, raportteja, artikkeleja, kokouksia ja seminaareja sekä tiedottamista eri tavoilla. Projektilla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Kaikki tavoitteet tuottavat tietoa sekä suurelle yleisölle että kulttuuriperinnön suojelun ammattilaisille.

Projektilla halutaan herättää eurooppalaisten kiinnostusta yhteiseen vedenalaiseen kulttuuriperintöömme ja saada yleisö mukaan tämän kulttuuriperinnön suojeluun. Projekti avaa vedenalaisen ikkunan neljään eurooppalaisittain merkittävään hylkykohteeseen Alankomaissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Projektin toteuttamisesta vastaa pääjärjestäjänä Suomen merimuseo (Suomi). Yhteistyökumppanit ovat Mary Rose Archaeological Services Ltd. (Iso-Britannia), Netherlands Institute for Ship- and Underwater Archaeology (Alankomaat), Centre for Maritime Archaeology (Tanska), Archaeological Statemuseum of Mecklenburg-Vorpommern (Saksa) ja Södertörn högskola (Ruotsi).

Projektissa on mukana neljä eurooppalaisittain merkittävää hylkyä, jotka sijaitsevat Alankomaissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Alankomaiden hylky on 1600-luvun puoliväliin ajoitettu tuntematon kauppa-alus, joka on mahdollisesti kotoisin nykyisen Saksan alueelta. Hylystä on löytynyt Iberian niemimaalta eli nykyisen Espanjan alueelta peräisin olevia keramiikkaruukkuja. Hylky sijaitsee Waddenin meren länsiosassa. Saksan hylky on 1200-luvulta peräisin oleva tuntematon koggi-alus. Hylky sijaitsee Mecklenburg-Vorpommerin osavaltiossa Prerowstromin suulla. Ruotsin hylky on vuonna 1856 uponnut siipiratashöyryalus Eric Nordevall. Hylky sijaitsee Vättern-järvessä. Suomen hylky on vuonna 1771 uponnut Amsterdamista Pietariin matkalla ollut snouw-tyyppinen kauppa-alus Vrouw Maria. Hylky sijaitsee Saaristomerellä. Projektin hylyt ovat säilyneet erittäin hyvin: kaksi hylyistä on lähes ehjiä, kahdesta on säilynyt alempia osia.

Projektin neljä hylkyä sijaitsevat eri tyyppisissä vedenalaisissa ympäristöissä; Atlantin rannalla olevassa sisämeressä, murtovedessä Itämeren etelä- ja pohjoisosissa sekä järvessä. Eri tyyppiset ympäristöt tarjoavat monipuolista tietoa kuntokehityksen seuranta teemalle.

Projektin tulosten saavuttamista seurataan säännöllisesti. Euroopan yhteisön komissiolle raportoidaan projektista vuosittain. Projektille on perustettu johtoryhmä, jossa on mukana myös ulkopuolinen evaluaattori.

Kulttuuri 2000 -ohjelma on Euroopan yhteisön kulttuurin puiteohjelma, josta tuetaan useasta maasta olevien kumppanien kulttuurialan yhteistyöhankkeita. Ohjelmalla halutaan mm. edistää yhteistyötä, vaalia Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä sekä lisätä Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemusta. Vuoden 2001 hakukierroksella kulttuuriperinnön yhtenä erikoisalana oli ensimmäistä kertaa nostettu esille vedenalainen arkeologia. Nyt toteutettava projekti on ensimmäinen kansainvälinen hylkyprojekti, joka toteutetaan Euroopan yhteisön Kulttuuri 2000 -ohjelman puitteissa.

Lisätietoja antaa:

Tutkija Sallamaria Tikkanen, Suomen merimuseo, puh. (09) 4050 9057, sallamaria.tikkanen@nba.fi, (ajalla elokuu 2003 - heinäkuu 2004 tutkija Riikka Alvik, Suomen merimuseo, riikka.alvik@nba.fi)

Registration period for the Portsmouth Seminar over.