MoSS Suomi
MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark MoSS Sverige

Henkilökunta

Suomen merimuseo

Sallamaria Tikkanen, projektin johtaja. Tikkasen tehtäviin kuuluu koko projektin hallinnoiminen, Vrouw Maria -hylyn tutkimusten johtaminen sekä projektin suojelu-teema. Puh. 09 4050 9057, fax 09 4050 9060, sähköposti sallamaria.tikkanen@nba.fi

FK Sallamaria Tikkanen työskentelee meriarkeologina Suomen merimuseossa, jossa hän vastaa koko Suomen vedenalaisesta arkeologiasta ja yleensä vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat esimerkiksi vedenalaisen kulttuuriperinnön yleinen hallinnoiminen, kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu, Suomessa tehtävien vedenalaisten kenttätöiden ja projektien valvominen ja ohjaaminen, alan tutkimustyö sekä varojen kerääminen. Tikkanen on lisäksi toiminut vierailevana meriarkeologian opettajana Helsingin yliopistossa.

Sallamaria Tikkanen on ollut mukana Suomen vedenalaisen arkeologian tutkimuksissa vuodesta 1990 lähtien ja hän on vastannut vedenalaisista kenttätöistä esimerkiksi 1600-luvun alkupuolelta olevalla Mulan-hylyllä ja 1700-luvun lopun Kruununprinssi Gustav Adolf -hylyllä. Tikkanen suoritti meriarkeologian jatkotutkinnon St. Andrewsin yliopiston The Scottish Institute of Maritime Studies -laitoksessa vuosina 1994 ja 1995. Vuonna 1993 Tikkanen valmistui Helsingin yliopistosta filosofian kandidaatiksi pääaineenaan kansatiede.

Tikkanen on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä ja neuvostoissa: The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), International Committee on Underwater Cultural Heritage, Australasian Institute for Maritime Arcaheology Inc. ja The Cultural Heritage in the Baltic Sea States, jossa Tikkanen kuuluu vedenalaisen kulttuuriperinnön jaostoon.

Sallamaria Tikkanen ja hänen työtoverinsa vastasivat MoSS-projektin hakemuksen suunnittelusta ja laatimisesta Euroopan unionille keväällä 2001.

Riikka Alvik, projektin johtaja ajalla elokuu 2003 - heinäkuu 2004. Puh. 09 4050 9057, fax 09 4050 9060, sähköposti riikka.alvik@nba.fi

Minna Leino, tutkija. Leino vastaa Vrouw Maria -hylyn kenttätutkimuksista, ja lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu kenttätutkimuksista raportoiminen sekä hylkyjen esittely -teema. Puh. 09 4050 9059, fax 09 4050 9060, sähköposti minna.leino@nba.fi

Filosofian maisteri Minna Leino on syntynyt vuonna 1969 Oulussa. Vuodesta 1991 vuoteen 1999 Minna Leino opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineenaan arkeologia ja sivuaineinaan museologia, geologia ja merihistoria. Tutkimussukeltajan tutkinnon Leino suoritti vuonna 1995, yhtenä ensimmäisistä Suomessa. Leinon pro gradu -tutkielma valmistui vuonna 1999 ja se käsitteli kivikautisia vedenalaisia asuinpaikkoja Saimaan alueella.

Leino oli osa-aikaisena työntekijänä Museoviraston arkeologian osaston kaivaustutkimuksissa vuodesta 1995 vuoteen 2000. Tutkimuskohteet olivat eri puolilla Suomea, ja ne olivat eri aikakausilta. Merimuseon kenttätutkimuksissa Leino on ollut mukana vuodesta 1995. Lahden kaupunginmuseon tutkijana Leino osallistui Hollolan Kirkonlahdella veneen pelastuskaivauksiin syksyllä 1998. Vrouw Maria -hylyn tutkimuksiin Leino palkattiin tutkijaksi keväällä 2000.

Stefan Wessman, tutkija. Wessmanin tehtäviin kuuluvat Vrouw Maria -hylyn kenttätutkimukset, hylyn dokumentointi ja 3D-mallinnus sekä hylkyjen esittely -teema. Puh. 09 4050 9053, fax 09 4050 9060, sähköposti stefan.wessman@nba.fi

Stefan Wessman on opiskellut arkeologiaa Turussa vuodesta 1994. Vuosina 1999 - 2000 hän opiskeli meriarkeologiaa Kööpenhaminan yliopistossa. Wessman on ollut mukana monissa kenttätöissä maalla ja merellä vuodesta 1997 alkaen. Vuonna 2001 Wessman työskenteli Tanskan kansallismuseon meriarkeologisessa keskuksessa (The Centre for Maritime Archaeology at the National Museum of Denmark), jossa hän osallistui 1200-luvulta peräisin olevan, Jyllannista löytyneen Kolding koggi -hylyn kaivauksiin, dokumentointiin ja konservoimiseen. Hylyn puuosien dokumentoinnissa Wessman käytti uutta Faro-digitointiohjelmaa.

Wessman on ollut Suomen merimuseon tutkijana vuodesta 2002 alkaen, ja hänen vastuullaan on Vrouw Maria -hylkykohteen dokumentointi ja hylyn 3D-rekonstruointi. Wessman valmistelee filosofian maisterin tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötään, joka käsittelee Lille Kregme -nimisen koggin hylkyä. Hylky on peräisin 1300-luvulta ja se sijaitsee Tanskan Roskildefjordissa. Opinnäyte on osa Tanskan kansallismuseon johtamaa The Scandinavian Cog Project -hanketta, jonka tulokset julkaistaan Ships and Boats of the North -nimisessä sarjassa.

Ulla Klemelä, konservaattori. Klemelän tehtäviin kuuluu Vrouw Mariasta peräisin olevien esineiden konservointi sekä hylkyjen kuntokehityksen seuranta -teema. Puh. 09 4050 9065, fax 09 4050 9060, sähköposti ulla.klemela@nba.fi

Ulla Klemelä työskentelee konservaattorina Suomen merimuseossa, jossa hän vastaa museon kokoelmiin kuuluvien esineiden ja etenkin meriarkeologisten löytöjen konservoinnista. Klemelä on myös toiminut vierailevana luennoitsijana Helsingin yliopiston meriarkeologian ja museotieteen kursseilla sekä Espoon-Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin konservointikursseilla.

Ulla Klemelä on ollut mukana vettyneen aineiston konservoinnissa vuodesta 1984. Hän on vastannut hylyiltä löydetyn esineistön konservoinnista mm. Vrouw Marialla, St. Nikolailla ja St. Mikaelilla.

Klemelä suoritti konservaattorin tutkinnon Tanskassa Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Conservation -oppilaitoksessa vuonna 1984. Klemelä on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) Nordic Group ja The International Committee for Conservation (ICOM-CC).

Maritta Sievi, projektin sihteeri. Puh. 09 4050 9054, fax 09 4050 9060, sähköposti maritta.sievi@nba.fi

Suomen merimuseo, Hylkysaari, 00570 Helsinki
puh. (09) 4050 9051, faksi (09) 4050 9060
suomenmerimuseo@nba.fi

The Mary Rose Archaeological Services Ltd.

Mark Jones (LuK, FK, FT) mark.jones@maryrose.com

Jones on toiminut johtavana konservaattorina Mary Rose -säätiön palveluksessa vuodesta 1983. Jones kehitti menetelmän, jota käytettiin englantilaisen Mary Rose -hylyn rungon konservoinnissa, ja nykyisin hän vastaa kaikista säätiön kokoelmista ja niiden konservoinnista. Mielenkiintoisimpina tutkimuskohteina Jones pitää vettyneen puun rakennetta ja hajoamista, ja konservoinnissa häntä kiinnostaa etenkin suurikokoisten vettyneiden arkeologisten puulöytöjen säilyttäminen.

Nykyisin Jones on vierailevana luennoitsijana Portsmouthin ja Southamptonin yliopistoissa.

Jones on kirjoittanut yli kolmekymmentä julkaisua ja pitänyt lukemattomia esitelmiä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa. Lisäksi hän on järjestänyt seminaareja sekä kotimaassaan että ulkomailla. Dover Bronze Age -projektissa Jones osallistui hylyn tutkimuksiin ja vastasi aluksen osien pakastekuivauksesta Mary Rose säätiön konservointilaboratoriossa.

Paola Palma (HuK, FK) paola_palma@hotmail.com

Palma valmistui kandidaatiksi Venetsian Ca'Foscarin yliopistosta ja maisteriksi Southamptonin yliopistosta. Hänen pääaineensa oli meriarkeologia.

Kandidaatin tutkintoon kuuluvan opinnäytteen Palma suoritti tutkimalla ensimmäiseltä vuosisadalta olevaa roomalaista hylkyä Italiassa. Maisterin tutkintoa varten hän tutki koggi-tyyppisiä aluksia Keski-Euroopan merenkulun ja kulttuurin murroksessa. Tutkimuksessa verrattiin erästä ruotsalaista koggia italialaisiin keskiaikaisiin koggi-tyyppisiin aluksiin.

Palma on osallistunut eri tutkimuksiin ja tutkimuskaivauksiin Italiassa ja muualla. Tutkimuskohteet ovat olleet pääosin roomalaiselta ja keskiajalta.

Palma on mukana Ison-Britannian Nautical Archaeology Societyssa kongressien järjestäjänä ja ohjaajana. Hän on työskennellyt Mary Rose -säätiössä vuodesta 2001 lähtien. Alun perin Palma palkattiin säätiöön tutkimaan Fiskertonin ruuhta (joka on ajalta n. 500 eKr.) ja suunnittelemaan instituutin tiedeviikkoa, ja nykyisin Palma työskentelee MoSS-projektissa.

Charles Barker (HuK, hons) charlieb@maryrose-as.com

Barker valmistui Kings Collegen sotaopintojen laitokselta Lontoosta pääaineenaan merihistoria. Sen jälkeen Barker työskenteli kustannus- ja markkinointialalla ja sai paljon kokemusta PR-toiminnasta. Barker tuli Mary Rose -säätiön palvelukseen vapaaehtoistyöntekijänä osallistuakseen säätiön varainhankintaan.

Marraskuussa 2001 Barker palkattiin instituutin toimitusjohtajaksi, ja siitä lähtien hän on kehittänyt arkeologisia palveluja ja myynyt alan asiantuntemusta ja säätiön konservointi- ja arkeologisia palveluita ja laitteita joka puolelle maailmaa. Säätiön toimitusjohtajana Barker on MoSS-projektissa vastaamassa hylkyjen kuntokehityksen seurannan rahoituksesta.

1/10 College Rd, HM Naval Base, Portsmouth, PO1 3LX, UK
+44 (0)23 9275 0521, +44 (0)23 9287 0588

The Netherlands Institute for Ship- and Underwater Archaeology

Martijn Manders, m.manders@archis.nl

Oostvaardersdijk 01-04, 8242 PA Lelystad, THE NETHERLANDS
+31 (0)320 269 700

The Centre for Maritime Archaeology

David Gregory, david.john.gregory@natmus.dk

David John Gregory työskenteli analyyttisen kemian tutkijana lääketeollisuuden alalla kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen hän opiskeli luonnontieteiden kandidaatiksi Leicesterin yliopistossa, josta hän valmistui vuonna 1991. Vuonna 1992 Gregory valmistui merentutkimusalan maisteriksi St. Andrewsin yliopistosta. Tämän jälkeen, vuonna 1996, Gregory väitteli filosofian tohtoriksi Leicesterin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsitteli arkeologisen aineiston rappeutumista meriolosuhteissa (Formation processes in underwater archaeology: A study of the deterioration of archaeological materials in the marine environment). Vuonna 1993 Gregory suoritti ammattisukeltajan tutkinnon. Vuodesta 1996 lähtien Gregory on ollut tutkijana Tanskan kansallismuseon meriarkeologisessa keskuksessa (The Centre for Maritime Archaeology at the National Museum of Denmark), jossa hän pyrkii kehittämään pysyviä menetelmiä sekä maalla että vedessä olevien arkeologisten kohteiden hoitamiseksi ja tutkimiseksi paikan päällä.

National Museum of Denmark
Department of Conservation (Archaeology)
Brede
Post Box 260
DK-2800 Lyngby
Denmark
Tel.: + 45 33 47 35 22

Södertörns högskola

Carl-Olof Cederlund, carl-olof.cederlund@sh.se

Södertörns högskola (University College), Box 4101, SE - 14189 Huddinge, SWEDEN
Puh. +46 8 608 4000, Fax +46 8 608 4010
info@sh.se

Archaeological State Museum of Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Friedrich Lüth, arkeologi, Mecklenburg-Vorpommernin Arkeologisen museon johtaja (projektin organisointi)

Friedrich Lüth opiskeli esihistoriaa, Aasian arkeologiaa ja kansatiedettä Hampurin ja Saarbrückenin yliopistoissa vuodesta 1976 vuoteen 1988. Lüth valmistui tohtoriksi Hampurin yliopistosta Keski-Saksan kivikautta käsittelevällä väitöskirjallaan "Salzmünde - Walternienburg - Bernburg. Typological and Chronological Studies to the Mid-aenelothic Period in Central Germany". Väitöksensä jälkeen Lüth työskenteli Hamburg-Harburgissa Helmsin arkeologian ja historian museossa, jossa hän oli lopuksi arkeologisista kohteista vastaavan laitoksen johtajana. Vuodesta 1992 alkaen Lüth on toiminut Mecklenburg-Vorpommernin Arkeologisen museon johtajana.

Lüthin kiinnostus kohdistuu esihistoriallisiin kausiin ja varsinkin kivikauteen, mutta hän on kiinnostunut myös meriarkeologiasta ja etenkin keskiaikaisen merenkulun kehittymisestä Itämeren alueella. Lüth on jäsenenä Saksan Liittotasavallan valtionarkeologien yhdistyksen vedenalaisen arkeologian lautakunnassa sekä eurooppalaisten valtionarkeologien yhdistyksessä EAC:ssa (Europae Archaeologiae Consilium). Lüth toimii lisäksi Saksan edustajana hankkeessa, jossa laaditaan kansainvälisiä kulttuuriperinnön suojelemiseen ja hoitamiseen tähtääviä suosituksia ja ohjeita.

Dr. Hauke Jöns, arkeologi, Arkeologisten kohteiden ja muistomerkkien suojelusta vastaavan laitoksen johtaja (projektin organisointi ja raportointi) Hauke Jöns opiskeli esihistoriaa, antropologiaa ja geologiaa Kielin yliopistossa. Jöns valmistui tohtoriksi matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, jossa hän väitteli vuonna 1993 erästä Pohjois-Saksan kivikautista tutkimuskohdetta käsittelevällä työllään "Excavation in Osterroenfeld". Vuodesta 1990 vuoteen 1994 Jöns vastasi Kielin esihistorian laitoksen johtamasta monitieteellisestä tutkimusprojektista, jossa tutkittiin raudan valmistuksen alkuvaiheita Pohjois-Saksassa. Lüth kokosi projektin tulokset toiseksi väitöskirjaksi, joka hyväksyttiin Kielin yliopistossa vuonna 2001.

Vuodesta 1995 lähtien Jöns on keskittynyt meriarkeologian ja etenkin Itämeren alueen varhaiskeskiaikaisen kaupankäynnin tutkimuksiin. Jöns vastasi myös Wismar Bightissa lähellä Gros Strömkendorfia sijaitsevan, 700-luvulta peräisin olevan kauppapaikan tutkimuskaivauksista. Vuodesta 2000 alkaen Jöns on johtanut arkeologisten kohteiden ja muistomerkkien suojeluksesta vastaavaa laitosta, joka toimii Mecklenburg-Vorpommernin Arkeologisen museon yhteydessä.

haukejoens@aol.com

Thomas Förster, arkeologi (ALM), fieldwork, reports, Arkeologisten kohteiden ja muistomerkkien suojelusta vastaava laitos (kenttätyöt ja raportointi)

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kresse, professori, Neubrandenburgin ammattikorkeakoulun rakennus- ja maanmittauslaitos (fotogrammetria)

Archaeological Statemuseum of Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Wiligrad, 19069 Lübstorf, Germany,
Puh. +49 3867/7800, fax: +49 3867/8806,
archaeomuseum.m-v@t-online.de

Ulkopuolinen arvioija

Francisco Alves

Francisco [José Soares] Alves (s. 1942) opiskeli sosiologiaa ja arkeologiaa Pariisissa 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Vuonna 1975, oltuaan maanpaossa yksitoista vuotta, Alves palasi Portugaliin ja seuraavana vuonna häntä pyydettiin johtamaan ensimmäistä Bragan kaupungissa tehtävää arkeologista kaivaustutkimusta. Kaivauskohteena olivat roomalaisen Bracara Augustan rauniot. Kaivausten myötä Portugaliin perustettiin maan historian ensimmäinen ammattilaisista koostunut arkeologinen työryhmä.

Vuodesta 1980 vuoteen 1996 Alves oli Lissabonissa sijaitsevan Portugalin arkeologisen kansallismuseon johtaja. Alves on suorittanut sukeltajan tutkinnon vuonna 1959. Museon johtajana hän oli mukana kehittämässä maailmanlaajuista vedenalaisen kulttuuriperinnön hanketta. Vuodesta 1995 lähtien Alves on vastannut 1400-luvun puolivälistä olevan Ria de Aveiro A -nimisen hylyn tutkimuksista. Vuonna 1996 häntä pyydettiin johtamaan vedenalaista kaivausta, jossa kohteena oli vuonna 1606 Tagus-joen suulla uponnut kaljuuna. Kohde oli osa Portugalin paviljonkia vuoden 1998 Universal Expo -näyttelyssä.

Alves oli pääjärjestäjänä kansainvälisessä Archaeology of Ships of Iberian-Atlantic Tradition -kongressissa ja hän oli myös kongressijulkaisun päätoimittaja (v. 2001). Alves on osallistunut kaiken kaikkiaan yli kolmeenkymmeneen kansalliseen ja kansainväliseen kokoukseen ja seminaariin. Hän on julkaissut yli sata artikkelia, joiden joukossa on ollut mm. tieteellisiä artikkeleita, tiedotuslehtiä, raportteja, luentomonisteita, katsauksia ja mielipidekirjoituksia. Osa teksteistä on julkaistu viidellä eri kielellä (portugali, espanja, italia, ranska ja englanti). Vuonna 1993 Alves sai Italian vedenalaisen arkeologian konferenssissa Sisiliassa Franco Papó -palkinnon. Alves on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä ja neuvostoissa: The International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH/ICOMOS), The American Council on Underwater Archaeology (ACUA), The Europae Archeologicae Consilium ja Euroopan neuvoston PACT-ryhmän vedenalaisen arkeologian verkosto. Alves edusti Portugalia Euroopan unionin EUROMED H

ERITAGE -ohjelman FEMAM-projektissa (Forum Euro-Mediterranean of Maritime Archaeology). Alves kuuluu lisäksi The National Geographic -lehden Portugalin painoksen tieteelliseen toimitukseen. Hän on kannattajajäsenenä myös Portugalin Academia de Marinhassa sekä Saksan arkeologisessa instituutissa (Deutsches Archäologisches Institut).

fa.cnans@ipa.min-cultura.pt

Registration period for the Portsmouth Seminar over.