MoSS Suomi
MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark MoSS Sverige

Projektin hallinto

Projektin päätöksentekoa varten ja projektin edistymisen arvioimiseksi on koottu sisäinen arviointiryhmä (PEB eli Project Evaluation Board), jossa on yksi jäsen kustakin osallistujamaasta. Projektin vetäjänä Suomen merimuseo vastaa projektista kokonaisuutena. Arviontiryhmän puheenjohtajana on Carl Olof Cederlund.

PEB:in tehtävänä on valvoa päätöksen tekoa, tarvittaessa päättää asioista, ohjata projektin vetämistä sekä arvioida sen edistymistä. Ryhmän vastuulla on myös löytää ratkaisut projektin aikana mahdollisesti esiin tuleviin ongelmiin.

Projektin arviointiin osallistuu yksi sisä- ja yksi ulkopuolinen arvioija. Sisäinen arvioija on Carl Olof Cederlund ja ulkopuolinen arvioija on Fransisco J.S. Alves.

PEB kokoontuu kokousten ja seminaarien yhteydessä eli noin kerran puolessa vuodessa. Kokouksista tehdään kirjalliset pöytäkirjat. Kokonaisuudessaan projektista raportoidaan kerran vuodessa Euroopan yhteisön komissiolle.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.