MoSS Sverige
MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark

European Community Culture 2000 Programme

Projektet "Övervakning, skydd och levandegörande av nordeuropeiska skeppsvrak: Common European Underwater Cultural Heritage - Challenges for Cultural Resource Management" (MoSS)

Projektets tidsprogram

1 juli, 2002 - 30 juni, 2004

Projektbeskrivning

Projektet har organiserats med målsättningen att övervaka, skydda och levandegöra skeppsvrak under vatten. För att övervaka tillståndet för skeppsvrak är det vår målsättning att utveckla och förbättra de metoder som använts för att övervaka de fysiska och miljömässiga förutsättningarna för skeppsvrak. Under projektets lopp skall tre olika vrakplatser förses med apparater som mäter miljömässiga förhållanden. Skydd av skeppsvrak inkluderar utvecklingen av riktlinjer och modeller för att skydda skeppsvrak så att behov och intressen hos olika publikgrupper kan mötas. För levandegörandet av skeppsvrak är målsättningen att informera den europeiska publiken om skeppsvraken inom projektet på flera språk och på flera sätt. Särskild uppmärksamhet skall ges olika visuella hjälpmedel.

Projektet innefattar utvecklingen av fältarbete, Internet-sidor, publikationer, posters, informationsblad, rapporter, artiklar, möten och seminarier. Information om vraken kommer att sändas ut på olika vägar. En av våra målsättningar, både i det korta och i det långa tidsperspektivet, är att producera information inte bara till allmänheten, utan även till dem som arbetar med kulturmiljövård.

Målsättningen är att väcka intresset hos européer för våra gemensamma, kulturvärden under vatten, och att stimulera allmänheten till att delta i skyddandet av dessa kulturvärden. Projektet fungerar som “ett undervattensfönster” mot fyra särskilt utvalda, europeiska skeppsvrak, ett i vardera Holland, Tyskland, Sverige, och Finland.

Projektets organisatörer

Huvudorganisatör och koordinator för projektet är Finlands Sjöhistoriska Museum i Helsingfors. Medorganisatörer är The Mary Rose Archaeological Services Ltd. (Storbritannien), The Netherlands Institute for Ship- and Underwater Archaeology (Holland), The Centre for Maritime Archaeology (Danmark), Archaeological State Museum of Mecklenburg-Vorpommern (Tyskland), och Södertörns högskola, (Sverige).

Projektets skeppsvrak

Projektet utgår från fyra skeppsvrak, alla karaktäristiska för och av stor betydelse i det europeiska, sjöhistoriska och marinarkeologiska perspektivet. Vraken är belägna i Holland, Tyskland, Sverige och Finland. Det holländska vraket är ett okänt handelsfartyg, som daterats till mitten av 1600-talet. Det är möjligt att skeppet har sitt ursprung i områden, som nu tillhör Tyskland. I vraket har dykare påträffat keramik från iberiska halvön, idag Spanien och Portugal. Vraket är beläget i västra delen av Wadden Zee. Det tyska vraket i projektet är en oidentifierad kogg från 1200-talet. Det är beläget vid mynningen av Prerowstrom i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det svenska vraket är hjulångfartyget E. Nordevall, som blev vrak 1856 i sjön Vättern. Det finska vraket är ett handelsfartyg med namnet Vrouw Maria. Detta snauskepp var på väg från Amsterdam till St. Petersburg 1771 när hon förliste och sjönk i skärgården vid Finlands sydvästra kust. Alla de fyra skeppen har bevarats mycket väl sedan de blev vrak: två av dem är i stort sett intakta och av de andra två har den nedre delen av skrovet bevarats.

De fyra vraken befinner sig i olika slag av undervattensmiljöer: I en havsbukt vid Atlanten, i bräckt vatten i södra och norra delarna av Östersjön och i en insjö. Med andra ord, vi kommer att få en mångsidig information när vi övervakar och studerar de fysiska och miljömässiga förutsättningarna för vraken.

Projektbedömning och uppföljning

Projektets resultat skall dokumenteras regelbundet, och dess granskningsråd skall ge en årlig rapport till Europakommissionen. I rådet ingår även en extern bedömare.

Mer information

Allmän information om projektet kan erhållas från Sallamaria Tikkanen, Intendent, Finlands Sjöhistoriska Museum i Helsingfors, Finland tfn +358 9 4050 9057, e-post sallamaria.tikkanen@nba.fi

Registration period for the Portsmouth Seminar over.