MoSS Sverige
MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark

Projektets ledning

För ledning och förvaltningen av projektet har dess partners organiserat en utvärderingsnämnd. En representant från varje deltagande land och institution ingår i denna nämnd. Projektets koordinator (Finlands sjöhistoriska museum) är ansvarigt för projektet i dess helhet. Utvärderingsnämndens ordförande utgörs av en av projektkoordinatorn utsedd representant. Varje ledamot av nämnden har en röst och beslut stadfästs genom omröstning.

Utvärderingsnämnden granskar allt beslutsfattande och är ansvarig för lösandet av de problem, som kan komma att uppstå under projektets genomförande. Hur utvärderingsnämnden skall arbeta beskrivs i detalj i den överenskommelse, som samtliga deltagare i projektet undertecknat.

För utvärderingen av projektet har vi en intern utvärderare (Carl Olof Cederlund) och en extern utvärderare.

Utvärderingsnämnden möts vid varje möte och seminarium inom projektet, med andra ord var sjätte månad.

De resultat, som förväntas nås genom utvärderingsnämndens arbete, är en stabil och säker administration och ledning av projektet, att protokoll upprättas över nämndens möten och att utvärderingsrapporter utförs.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.