MoSS Suomi
MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark MoSS Sverige

Lehdistötiedotteet ja lehdistökuvat

10.1.2002

Suomen merimuseo vetää ensimmäistä EU:n rahoittamaa vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimushanketta

Euroopan yhteisön Kulttuuri 2000 -ohjelman ensimmäinen vedenalaista kulttuuriperintöä käsittelevä projekti toteutetaan kuuden maan yhteistyönä vuosina 2002-2004. Projektin vetäjänä toimii Suomen merimuseo. Projekti "Pohjois-eurooppalaisten hylkyjen kuntokehityksen seuranta, suojelu ja esittely - yhteisprojekti vedenalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi" keskittyy hylkyjen kuntokehityksen seurantaan, suojeluun, esittelyyn ja visualisointiin. Sen avulla halutaan kertoa eurooppalaisille vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä, sen merkityksestä sekä suojelun tärkeydestä. Projekti avaa vedenalaisen ikkunan neljään eurooppalaisittain merkittävään hylkykohteeseen Alankomaissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomen kohde on vuonna 1771 uponnut Vrouw Maria.

"Pohjois-eurooppalaisten hylkyjen kuntokehityksen seuranta, suojelu ja esittely - yhteisprojekti vedenalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi" on ensimmäinen kansainvälinen hylkyprojekti, joka toteutetaan Euroopan yhteisön Kulttuuri 2000 -ohjelman puitteissa. Projektin kokonaiskustannukset ovat noin 1 157 000 euroa. Euroopan yhteisön tuki kustannuksista on noin 690 000 euroa.

Projektin toteuttamisesta vastaa pääjärjestäjänä Museoviraston Suomen merimuseo. Yhteistyökumppanit ovat Mary Rose Archaeological Services Ltd. (Iso-Britannia), Netherlands Institute for Ship- and Underwater Archaeology (Alankomaat), Centre for Maritime Archaeology (Tanska), Archaeological Statemuseum of Mecklenburg-Vorpommern (Saksa) ja Södertörn högskola (Ruotsi).

Projektissa on mukana neljä eurooppalaisittain merkittävää hylkyä, jotka sijaitsevat Alankomaissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomen hylky on vuonna 1771 uponnut Vrouw Maria. Eri alustyyppejä edustavien hylkyjen ajoitus vaihtelee 1200-luvulta 1800-luvun puoliväliin. Hylyt sijaitsevat eri tyyppisissä vedenalaisissa ympäristöissä; meressä, murtovedessä ja järvessä. Kaksi hylyistä on lähes ehjiä, kahdesta on säilynyt rungon alemmat osat.

Projektin pääteemat ovat hylkyjen kuntokehityksen seuranta, suojelu ja esittely. Seurannan tavoitteena on kehittää ja parantaa hylkyjen ympäristöolojen kartoittamiseen ja kunnon seurantaan liittyviä menetelmiä. Suojelun tavoitteena on kartoittaa ja kehittää erilaisia malleja hylkyjen suojeluun huomioiden myös eri kansalaistahojen tarpeet. Esittelyn tavoitteena on tiedottaa monikielisesti projektin hylyistä eurooppalaiselle yleisölle painottaen erityisesti monipuolista kuvallista kerrontaa.

Projektiin liittyy kenttätöitä, Internet-sivusto, julkaisuja, julisteita, esitteitä, raportteja, artikkeleja ja seminaareja sekä tiedottamista eri tavoilla. Projektilla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Kaikki tavoitteet tuottavat tietoa sekä suurelle yleisölle että kulttuuriperinnön suojelun ammattilaisille. Projektilla halutaan herättää eurooppalaisten kiinnostusta yhteiseen vedenalaiseen kulttuuriperintöömme ja saada yleisö mukaan tämän kulttuuriperinnön suojeluun. Projektin hylyt - Euroopan vesillä liikkuneet laivat - kertovat merenkulun historian esimerkkeinä eurooppalaisen kulttuurin monipuolisista kansainvälisistä ja paikallisista ulottuvuuksista.

Kulttuuri 2000 -ohjelma on Euroopan yhteisön kulttuurin puiteohjelma, josta tuetaan useasta maasta olevien kumppanien kulttuurialan yhteistyöhankkeita. Ohjelmalla halutaan mm. edistää yhteistyötä, vaalia Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä sekä lisätä Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemusta. Vuoden 2001 hakukierroksella kulttuuriperinnön yhtenä erikoisalana oli ensimmäistä kertaa nostettu esille vedenalainen arkeologia.

Lisätietoja antaa tutkija Sallamaria Tikkanen, Suomen merimuseo, sallamaria.tikkanen@nba.fi, ajalla elokuu 2003 - heinäkuu 2004 tutkija Riikka Alvik, Suomen merimuseo, riikka.alvik@nba.fi, puh. (09) 4050 9057, 050 339 1498

Lehdistökuvia

Registration period for the Portsmouth Seminar over.