MoSS Suomi
MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark MoSS Sverige

Kokoukset ja seminaarit

Kokoukset

Projektin kokoukset on tarkoitettu osallistujatahojen välistä yhteydenpitoa varten, eikä niissä pääsääntöisesti ole mukana ulkopuolisia. Kokouksissa keskustellaan projektin yksityiskohdista, tehdään suunnitelmia ja pohditaan, kuinka projekti-ideaa voitaisiin viedä eteenpäin. Kokouksissa käsitellään projektin eri teemoja joko yhdessä tai erikseen. Eri teemoja varten voidaan tarvittaessa jakautua myös pienempiin ryhmiin. Kokousten tarkoituksena on lisäksi arvioida projektin kulkua ja pohtia niitä käytännön ja teorian kysymyksiä, joita projektin aikana tulee esiin. Tarkoituksena on järjestää kaksi kokousta vuodessa niin, että toinen on maaliskuun alussa ja toinen marraskuun alussa.

Kokousten alustava aikataulu

  • Ensimmäinen kokous: Helsingissä 15. ja 16. marraskuuta 2001
  • Toinen kokous: Portsmouthissa Isossa-Britanniassa 15.-17. maaliskuuta 2002
  • Kolmas kokous: Saksassa 8.-12. marraskuuta 2002
  • Neljäs kokous: Tukholmassa 21.-23. maaliskuuta 2003
  • Viides kokous: Hollannissa 25.-26. lokakuuta 2003
  • Kuudes kokous: Helsingissä 26.-28. maaliskuuta 2004

Seminaarit

Tarkoituksena on järjestää kolme seminaaria, joista ensimmäinen pidetään Saksassa vuonna 2002 ja jonka teemana on hylkykohteiden dokumentointi ja fotogrammetria. Toinen seminaari järjestetään Ruotsissa vuonna 2003, jolloin teemana on hylkykohteiden esittely. Kolmas seminaari pidetään Isossa-Britanniassa vuonna 2004, ja sen teemana on hylkyjen kuntokehityksen seuranta ja suojelu.

Seminaarit ovat suurempia tapahtumia kuin kokoukset. Seminaareissa on mukana ulkopuolisia asiantuntijoita, ja niissä pidetään luentoja. Projektiin saadaan näin lisää asiantuntemusta. Seminaarit ovat kolmen päivän pituisia; ne alkavat aina perjantaina ja jatkuvat lauantaina ja sunnuntaina. Seminaarit ovat kaikille avoimia tapahtumia, ja muun muassa tästä syystä ne halutaan pitää viikonloppuisin. Kussakin seminaarissa luennoi viisi eri asiantuntijaa. Asiantuntijat ovat vedenalaisen dokumentoinnin ja vedenalaisten kohteiden esittelyn, seurannan, suojelun ja hallinnan ammattilaisia.

Seminaarien tarkoitus on paitsi välittää uutta tietoa projektin järjestäjille ja suurelle yleisölle, myös herättää keskustelua kaikkien niiden eri ryhmien välillä, jotka haluavat olla mukana vedenalaisen kulttuuriperinnön hoitamisessa ja hyödyntämisessä. Seminaarit on siis tarkoitettu niin suurelle yleisölle, tiedotusvälineille ja opiskelijoille kuin kulttuurin parissa työskenteleville ja vedenalaisen kulttuuriperinnön ammattilaisillekin.

Seminaarien alustava aikataulu

  • Ensimmäinen seminaari järjestettiin Saksassa sunnuntaina 10. marraskuuta 2002, jolloin teemana oli hylkykohteiden dokumentointi ja fotogrammetria.
  • Toinen seminaari järjestettiin Ruotsissa 27.-28. kesäkuuta 2003, ja sen teemana oli hylkykohteiden esittely.
  • Kolmas seminaari järjestettiin Isossa-Britanniassa 5. ja 6. kesäkuuta 2004, jolloin teemana oli hylkykohteiden kuntokehityksen seuranta, suojelu ja hallinta.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.