MoSS Danmark
MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland
Præsentation

Præsentation

De elektroniske medier kan i dag meget, og vi er blevet vant til at få vores informationer på mange forskellige måder. Fotografier, grafik, video og computeranimationer spiller en stadig stigende rolle for vores forståelse af komplekse sammenhænge. Med nye metoder kan man nu meget nemmere og mere alsidigt præsentere forskellige temaer i museernes arkæologiske udstillinger.

Præsentationen af de nordeuropæiske skibsvrag der indgår i MoSS Projektet er et godt eksempel: Vragene er en del af vores kulturelle arv, og sammen med deres naturlige omgivelser udgør de en uforandret kilde til information om søfartshistorie, handel og endog krigsførelse. Afdeling til Bevaring af Arkæologiske Fundsteder og Monumenter (i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland) arbejder bl.a. med at udvikle strategier til bevaring af arkæologiske fund på fundstedet, i dette tilfælde under vand, for kommende generationer. Det faktum at vrag findes på bunden af havet, i søer eller floder gør dem utilgængelige for offentligheden. Netop derfor er det så vigtigt at moderne teknologi giver mulighed for en præsentation af vragene for alle interesserede, at fortælle deres historie og at gøre opmærksom på hvor vigtigt det er at de bliver bevaret for fremtiden.

I MoSS Projektet vil forskellige metoder til præsentation blive benyttet og de vil blive tilpasset hvert enkelt vrag. Dette projekt benytter en vurdering af luftfotografier med de metoder man bruger ved geofysiske surveys, en dokumentation med fotografier, grafik, fotogrammetri og videooptagelser, samt rekonstruktioner, modeller eller replikaer af vragene.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.