MoSS Danmark
MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland
Sikring

Hvad betyder sikring?

I den bredeste betydning af ordet omfatter sikring lovgivning, rådgivning og metodologi.

Sikringstemaets mål er at udvikle metoder og måder til at håndtere de fire vrag. Metoder og planer vil være til hjælp i udviklingen af generelle vejledninger og rådgivning. Et af hovedspørgsmålene er: Hvordan kan myndighederne beskytte skibsvrag på en mere effektiv måde? Projektet tager højde for både publikums og dykkernes interesser. Deltagerne i sikringsaspektet vil overveje spørgsmål som fx: Vil det være muligt at åbne en undervandspark ved et skibsfund hvor dykkere kan studere vraget langs en undervandsrute afmærket med reb og informationsskilte? Er nogle skibsfund mere velegnede til en sådan undervandspark end andre? Hvilke kriterier og principper skal være gælden for en undervandspark? Eller skal man forbyde al dykning på fundsteder? Skal skibsvragene tildækkes for at beskytte dem bedre? Hvordan skal vi studere skibsvragene? Hvor tit skal vi ud for at kontrollere stederne? Hvordan skal vi informere offentligheden om skibsfundene.

Hvad angår lovgivning er det vores hensigt at samle informationer om nationale og internationale love, regler og regulativer der omhandler fortidsminder under vandet. Projektet skal ikke anbefale ny lovgivning eller ændre den eksisterende.

Sikringstemaet er nært forbundet med overvågningstemaet. Når vi lærer den virkelige tilstand af et skibsfund og det omgivelser at kende, vil det være nemmere at forudsige den fremtidige udvikling. Vi vil bl.a. få at vide om tilstanden på stedet er stabil eller ej. Hvis et skibsvrag er i fare for at gå til på grund af ændringer i de naturlige omgivelser kan vi opprioritere det.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.