MoSS Danmark
MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland
Publikationer

Populævidenskabelig publikation

Den populærvidenskabelig publikation bliver en paperback på ca 80 sider, med fotografier, tegninger og andre illustrationer i sort/hvid og farve. Bogen bliver flersproget for at nå så bredt ud som muligt. Sproget er engelsk med resumé ( max to A4-sider) på hollandsk, finsk, tysk og svensk. Bogen er skrevet for børn og unge. The Mary Rose Archaeological Services Ltd. Står for udgivelsen, men hvert af de deltagende lande skal levere materiale til indholdet og sørge for oversættelse.

Bogen skal informere om værdien af vore fortidsminder under vandet og deres sårbare situation. Den vil fortælle historien om skibsvragene og deres betydning for vore fælles europæiske historie. De valgte skibsfund er gode eksempler på den kulturelle mangfoldighed og internationale baggrund for vores maritime historie. Bogen indeholder også historier om skibsvragene, om kaptajner, skibsdrenge, marinere og sømænd. Det er målet at få et større publikum i tale og udbrede viden om betydningen af den fælleseuropæiske kulturarv under vandet.

Bogen udkommer foråret 2004

Registration period for the Portsmouth Seminar over.