MoSS Danmark
MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland

Projektstyring

En projektevalueringsgruppe (PEB) er nedsat med en repræsentant fra hver af de deltagende lande. Finlands sjöhistoriska museum er overordnet ansvarlig for projekte og prof. Carl-Olof Cederlund er formand for PEB.

PEB står for tilsyn og tager om nødvendigt alle overordnede beslutninger. PEB har ansvar for hele projektet og for evalueringen, og skal stå til rådighed for de enkelte medlemmer når der er brug for det.

Der er både en intern og en ekstern evaluering af projektet. Carl-Olof Cederlund er intern bedømmer, og Francisco J. Alves er ekstern bedømmer.

Evalueringsgruppen holder møde i forbindelse med projektets seminarer, dvs to gange om året. Der tages referat af møderne. Den europæiske Kommission får tilsendt en årlig rapport.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.