MoSS Danmark
MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland

Hvad er MoSS?

Hensigten med projektet er at overvåge, sikre og præsentere skibsvrag på fundstedet. Formålet med en overvågning af skibsvragenes tilstand er at udvikle og forbedre de metoder der benyttes ved overvågning af skibsvragenes fysiske og miljømæssige omgivelser. I løbet af projektet vil tre forskellige skibsvrag blive forsynet med anordninger til måling af det omgivende miljø. Sikringen af skibsvragene omfatter en skitsering og udvikling af modeller til beskyttelse af skibsvrag der også tager højde for de forskellige interessegruppers behov. En præsentation af skibsvrag på fundstedet har til hensigt at give den europæiske offentlighed oplysninger om vragene på mange sprog og på flere forskellige måder, især er opmærksomheden rettet mod forskellige visuelle hjælpemidler.

Projektet omfatter feltarbejde, internetsider, publikationer, plakater, brochurer, rapporter, artikler, møder og seminarer. Den er meningen at informationer om vragene skal sendes ud på flere måder. Et af vore mål, både på kort og lang sigt, er et frembringe informationer til brug for både den almindelige offentlighed og for eksperter indenfor bevaring af den kulturelle arv.

Målet er at vække de europæiske befolkningers interesse for vores fælles undersøiske kulturarv samt at få dem interesserede i at deltage i beskyttelsen af den. Projektet fungerer som et undervandsvindue til fire skibsvrag i henholdsvis Holland, Tyskland, Sverige og Finland.

Finlands sjöhistoriska museum, er hovedansvarlig for det samlede projekt. De øvrige medvirkende institutioner er The Mary Rose Archaeological Services Ltd. (Storbritannien), Nederlands Instituute voor Scheeps- en onderwater Archeologie (Holland), Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter (Danmark), Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern (Tyskland), og Södertörns högskola (Sverige).

Projektet er baseret på fire skibsvrag, alle af stor betydning set fra en europæisk synsvinkel. Vragene er lokaliseret i Holland, Tyskland, Sverige og Finland. Det hollandske skibsvrag er et ukendt handelsskib dateret til midten af 1600-tallet. Det kan være at skibet oprindelig stammer fra områder der i dag er tyske. Dykkere har fundet keramik fra den iberiske halvø (nu Spanien og Portugal).Vraget ligger i den vestlige del af Vadehavet. Det tyske skibsvrag er en ukendt kogge fra 1200-tallet. Det ligger ved mundingen af Prerowstrom i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det svenske skibsvrag er en hjuldamper ved navn Eric Nordevall som led skibbrud i 1856. Vraget ligger i Vättern. Det finske skibsvrag er handelsskibet Vrouw Maria.. Skibet var på vej fra Amsterdam til Skt. Petersborg i 1771 da det led skibbrud og sank i skærgården sydvest for Finland. Alle skibsvragene er velbevarede, to er næsten intakte og af de andre to findes hele den nederste del af skroget.

De fire vrag ligger i forskellige slags vandmiljøer: et indhav ved Atlanten, brakvand i henholdsvis den sydlige og den nordlige Østersø, og en sø. Vi vil derfor få en meget bred vifte af informationer når vi undersøger vragenes fysiske og miljømæssige tilstand.

Projektets resultater bliver opgjort regelmæssigt. En årlig rapport sendes til Den Europæiske Kommission. Ekstern evaluering er en del af projektet.

Kultur 2000 er et EU program der støtter tværkulturelle samarbejdsprojekter med deltagere fra flere lande. Formålet er blandt andet at tilskynde til samarbejde på tværs af grænserne for at fremme den fælleseuropæiske kulturarv og sprede kendskab til de europæiske folkeslags historie og kultur. I 2001 blev der for første gang indkaldte forslag til undervandsprojekter. Nærværende projekt er det første internationale skibsvragsprojekt støttet af Kultur 2000 programmet.

Yderligere information

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Sallamaria Tikkanen, Projektleder, Finlands sjöhistoriska museum, på tlf. +358 9 4050 9057, email sallamaria.tikkanen@nba.fi

Registration period for the Portsmouth Seminar over.