MoSS Nederland
MoSS Danmark MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland

Projectleiding

Het Fins Maritiem Museum is als projectleider verantwoordelijk voor het project als geheel en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten. Voor de algemene besluitvorming en tussentijdse evaluatie van het project hebben de deelnemende partijen een Project Evaluatie Raad ingesteld (Project Evaluation Board (PEB)), waarin elk der deelnemende landen een vertegenwoordiger heeft. Voorzitter van de PEB is Carl Olof Cederlund.

De PEB ziet toe op alle besluitvorming en neemt zo nodig ook zelf besluiten. De leden van de PEB hebben de taak oplossingen te bedenken voor problemen, meningsverschillen en geschillen die zich eventueel in de loop van het project voordoen.

Er zijn twee beoordelaars bij het project betrokken, een interne en een externe. De interne beoordelaar is Carl Olof Cederlund, de externe Francisco J. Alves.

De PEB komt ongeveer eens in de zes maanden bijeen, namelijk wanneer de project-congressen en vergaderingen worden gehouden. Van de PEB-vergaderingen worden notulen bijgehouden. Daarnaast ontvangt de Europese Commissie jaarlijks een rapport over het project als geheel.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.