MoSS Sverige
MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark

Möten och seminarier

Möten

De möten, som hålls inom projektet, är avsedda för deltagarnas interna samverkan. Dessa möten hålls huvudsakligen av projektets deltagare själva. Vid dessa möten diskuterar deltagarna olika teman inom projekt och/eller ett tema särskilt. Förutom detta är avsikten att vid mötena utvärdera projektet och diskutera de många praktiska och vetenskapliga frågor, som uppstår under projektets förlopp. De olika teman som ingår i projektet kan, om det behövs, diskuteras i mindre grupper. Det är vår plan att genomföra två möten per år: ett i början av mars och ett i början av november.

Preliminärt tidsschema för projektets möten

  • Det första mötet i Helsingfors, Finland, 15-16 november, 2001
  • Det andra mötet i Portsmouth, England, 15-17 mars 2002
  • Det tredje mötet i Tyskland, november 2002
  • Det fjärde i mars 2003
  • Det femte i november 2003
  • Det sjätte i mars 2004

Seminarier

Vår plan är att genomföra tre seminarier: det första hålls i Tyskland 2002 (tema: dokumentation av skeppsvrak och fotogrammetri), det andra i Sverige år 2003 (tema: levandegörande av skeppsvrak), och det tredje i England år 2004 (tema: övervakning och skydd av skeppsvrak).

Seminarierna är större möten med externa experter och en bredare presentation av föredrag, som skall tillföra projektet särskilt expertkunnande. Seminarierna utförs under tre dagar; de börjar på en fredag och pågår under följande lördag och söndag. Seminarierna är öppna för allmänheten, vilket är skälet till att de förläggs till veckoslut. Till varje seminarium inbjuds fem experter som särskilda rådgivare och föredragshållare. Dessa experter är specialister på undervattensdokumentation, på levandegörande, övervakning, ledning och förvaltning och handhavande av skeppsvrak.

Målsättningen med seminarierna är att inte enbart förse projektets partners och allmänheten med information och expertkunskap, utan också att skapa en dialog mellan olika grupper, som har intresse av planering för och utnyttjande av kulturvärden under vatten.

Seminarierna riktas som sagt till allmänheten och media, men också till studenter och kulturförmedlare och till dem, som arbetar professionellt med kulturmiljön och kulturminnen.

Preliminärt tidsschema för seminarierna

  • Det första seminariet hålls i Tyskland i november 2002 (tema: dokumentation av skeppsvrak och fotogrammetri).
  • Det andra hålls i Sverige hösten 2003 (tema: levandegörande av skeppsvrak).
  • Det tredje hålls i England våren 2004 (tema: övervakning av, skydd för och handhavande av skeppsvrak.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.