MoSS Sverige
MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark
Skyddstemat

Vad betyder skyddstema i detta sammanhang?

I vidaste bemärkelse innefattar skydd lagstiftning, rådgivning och metodutveckling. Målsättningen för projektets skyddstema är att utveckla bra metoder och åtgärdsprogram för de fyra vrak som ingår I projektet. De förra skall vara till hjälp för att dra upp allmänna instruktioner och råd. En av huvudfrågorna I detta sammanhang är: På vilket sätt kan myndigheter skydda skeppsvrak på ett mer effektivt sätt än idag? Projektet skall ta hänsyn till dykarintressen och även allmänhetens intressen i stort. Deltagarna i projektet skall även ta ställning till frågor som: är det möjligt (lämpligt) att öppna en undervattenspark vid en vrakplats på vilken dykare kan studera vraket genom att följa en väg markerad med rep och med informationsskyltar. Eller bör dykning vara förbjuden på vrakplatser generellt? Bör vi täcka över vrak för att skydda dem bättre än vad som sker idag? Hur bör vi studera en vrakplats? Hur ofta bör en vrakplats besiktigas? Hur bör vi informera allmänheten om vrakplatserna?

Vad beträffar lagstiftning är det vår målsättning att ge information om nationell och internationell lagstiftning på området, liksom om regler och regleringar vad gäller kulturvärden under vatten. Projektet har inte som målsättning att skapa underlag för ny lagstiftning eller att förändra existerande sådan.

Skyddstemat ligger nära övervakningstemat inom projektet. När det blir möjligt att noga studera vrakens tillstånd och miljöförhållandena vid en vrakplats är det lättare att förutsäga dessas framtida utveckling. Bland annat kommer vi att känna till om förhållandena vid en vrakplats är stabila eller inte. Och om ett vrak riskerar att falla sönder på grund av förändrade miljöförhållanden, kommer vi att kunna prioritera skyddet och övervakningen av detta.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.