MoSS Danmark
MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland

Pressemeddelelse

10.1.2002

Finlands sjöhistoriska museum organiserer det første projekt om finansieret af Den europæiske Union.

EU programmet Kultur 2000 giver for første gang støtte til et projekt om den del af vores kulturarv der befinder sig under vandet. Projektet skal gennemføres i perioden 2002-2004. Finlands sjöhistoriska museum er koordinator for projektet der har deltagere fra seks europæiske lande.

Projektet "Monitoring, Safeguarding and Visualizing North European Shipwreck Sites: Common European Underwater Cultural Heritage - Challenges for Cultural Ressource Management" (MoSS). Projektet skal beskæftige sig med overvågning, sikring og præsentation af nordeuropæiske skibsvrag og deres tilstand på fundstedet. Projektet skal gøre Europas befolkninger opmærksomme på de undersøiske fortidsminder og betydningen af at beskytte dem. Projektet skal være et undervandsvindue til fire betydningsfulde europæiske skibsvrag i Holland, Tyskland, Sverige og Finland.

MoSS Projektet er det første internationale projekt om skibsfund som EU Kultur 2000 Programmet giver finansiel støtte til. Bevillingen er på ca 690.000 Euro, projektets totale budget er på 1.157.000 Euro.

Projektet bliver organiseret af med Finlands sjöhistoriska museum som koordinator, de øvrige deltagere er The Mary Rose Archaeological Services Ltd. fra Storbritannien, Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArchelogie (NISA/ROB), Holland, Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, Danmark, Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern, Södertörns högskola (University College), Sverige.

Projektet skal arbejde med fire skibsvrag, der alle er betydningsfulde fra en europæisk synsvinkel. De er meget forskellige og repræsenterer de kulturelle forbindelser, som har eksisteret op igennem historien, mellem landene i Europa. Skibsvragene, der er indbyrdes meget forskellige, ligger i Holland, Tyskland, Sverige og Finland. Det ældste skibsvrag kan dateres til 1200-tallet mens det yngste er fra midten af 1800-tallet. Vragene ligger i forskellige omgivelser, i en sø, i brakvand og i havet. Alle er meget velbevarede, to af dem endog næsten intakte.

Der bliver arbejdet på tre felter: overvågning, sikring og præsentation af skibsfundene. Under overvågningstemaet vil der blive arbejdet på at undersøge nedbrydningen af vragene vandet, med den hensigt at udvikle nye og bedre metoder til at forvalte de fysiske og miljømæssige forhold af fund og fundsteder. Sikringen går ud på at finde en måde at bevare skibene på som tilgodeser de forskellige interesser der kan være i offentligheden. Det tredje tema, præsentationen, vil gennem udstrakt brug af forskellige visuelle medier gøre skibsvragene synlige for en bredere offentlighed.

Projektet omfatter feltarbejde, internetsider, publikationer, plancher, brochurer, rapporter, artikler, videnskabelige møder og seminarer. Projektets resultater vil blive præsenteret på flere forskellige måder til alle interesserede, lægfolk som eksperter og myndigheder. Et af målene er at vække en almen interesse for fortidsminderne under vandet i hele Europa, så alle kan være med til at sørge for at de bliver beskyttet. De fire skibsvrag - der engang sejlede i de europæiske farvande - er eksempler på vores maritime historie, og de kan fortælle om både lokale og internationale dimensioner af Europas kultur.

For yderligere information kontakt projektets leder, Sallamaria Tikkanen, Finlands sjöhistoriska museum. Tlf. +358 98 4050 9057, +358 50 339 1498, sallamaria.tikkanen@nba.fi

Registration period for the Portsmouth Seminar over.