MoSS Sverige
MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark
Vraket av Vrouw Maria

An oil painting representing a shipwreck late in the 17th century. The National Board of Antiquities in Finland.

Introduktion

Inom Finlands havsterritorium finns det mer än tusen vrak från olika epoker. Ett av dessa är av stort intresse: det är vraket efter ett snau-skepp beläget i längst ut mot sydväst i landets skärgård. På ett djup av mer än 40 meter förefaller vraket vara väl bevarat. Med stöd av historiska dokument och marinarkeologisk forskning, vet vi idag att vraket är det efter ett holländskt segelfartyg med namnet Vrouw Maria.

Vrouw Maria var ett tvåmastat handelsfartyg på väg från Amsterdam till St. Petersburg på hösten år 1771. En stormig natt i Nauvos ytterskärgård blev Vrouw Maria vrak, och sjönk några få dagar därefter. Enligt noteringar i Öresundstullen handlingar i Danmark hade hon en last av socker, medel för färgning, zink, tyger, och enstaka föremål för vilka tullavgiften förefaller att vara ovanligt hög. Vrouw Maria har fått rykte om sig att vara ett skattskepp eftersom hennes last bestod av konstskatter inköpta av ryska aristokrater och Katarina den stora. Bland konstverken fanns t ex holländska målningar från 1600-talet. En del av lasten bärgades kort efter förlisningen, men huvuddelen av den gick till botten med skeppet.

Östersjön har varit en viktig handelsled mellan öst och väst under århundraden och havet har erbjudit möjligheter för kulturpåverkan från ett land till ett annat. Navigations- och handelssystemet i Europa var ganska likartat vid slutet av 1700-talet; leder för förmedling av varor, pengar och kunnande hade utvecklats under tidens lopp. Inom detta nätverk av handelsleder fanns flera centra. Holland och särskilt Amsterdam var bland de mest viktiga av dessa. Vrouw Maria var en del av den europeiska handelssjöfarten vid slutet av 1700-talet. Vraket efter henne erbjuder en oförstörd och konkret möjlighet för människor som lever i det 21 århundradet att uppleva vardagen som den existerade i vår del av världen för mer än tvåhundra år sedan.

Registration period for the Portsmouth Seminar over.