MoSS Nederland
MoSS Danmark MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland

Vergaderingen en congressen

Vergaderingen

Er zullen projectvergaderingen worden gehouden die de interne communicatie dienen en waaraan voornamelijk de projectdeelnemers zelf deelnemen. In deze vergaderingen bespreken de partners het project in detail, maken plannen voor de toekomst, werken de idee├źn achter het project verder uit, en bespreken de verschillende thema's van het project of richten zich op een van de thema's in het bijzonder. De vergaderingen dienen voorts om het project te evalueren en de vele praktische en wetenschappelijke problemen te bespreken die zich ongetwijfeld in de loop van het project zullen voordoen. Zo nodig worden de verschillende thema's ook in kleinere groepen besproken. Het plan is tweemaal per jaar bijeen te komen, begin maart en begin november.

  • Voorlopig tijdschema voor de vergaderingen
  • Eerste vergadering: Helsinki, Finland, 15 en 16 november 2001
  • Tweede vergadering: Portsmouth, Engeland, 15 - 17 maart 2002
  • Derde vergadering: Duitsland, 8 - 12 november 2002
  • Vierde vergadering: maart 2003
  • Vijfde vergadering: november 2003
  • Zesde vergadering: maart 2004

Congressen

Wij zijn van plan drie congressen te houden, het eerste op zondag 10 november 2002 in Duitsland (thema's: documentatie van vindplaatsen van scheepswrakken en fotogrammetrie), het tweede in 2003 in Zweden (thema: visualisatie van vindplaatsen van scheepswrakken) en het derde in 2004 in het Verenigd Koninkrijk (thema's: monitoring en bescherming van vindplaatsen van scheepswrakken).

De congressen zijn grotere vergaderingen waaraan ook externe deskundigen deelnemen. Er worden lezingen gegeven over een breed scala aan onderwerpen, zodat de projectpartners kunnen profiteren van de kennis en ervaring van andere deskundigen. De congressen duren drie dagen en vinden plaats in het weekeinde, beginnend op vrijdag, om ze ook voor het grote publiek toegankelijk te maken. Bij elk congres worden als speciale adviseurs en sprekers vijf deskundigen uitgenodigd die gespecialiseerd zijn op het gebied van onderwaterarcheologie, visualisatie, monitoring of beheer.

Het doel van de congressen is niet alleen de partners en het algemene publiek te informeren en deskundige kennis aan te bieden maar ook om een dialoog op gang te brengen tussen de diverse groepen die betrokken zijn bij het beheer van cultureel erfgoed onder water. De doelgroep omvat behalve het grote publiek en de media ook studenten, culturele instellingen en personen die beroepshalve met cultureel erfgoed te maken hebben.

Tijdschema voor de congressen

  • Het eerste congres wordt in november 2002 in Duitsland gehouden (thema's: documentatie van vindplaatsen van scheepswrakken en fotogrammetrie.
  • Het tweede congres wordt in 2003 in Zweden gehouden (thema: visualisatie van vindplaatsen van scheepswrakken).
  • Het derde congres zal in 2004 in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden (thema's: monitoring, bescherming en beheer van vindplaatsen van scheepswrakken).

Registration period for the Portsmouth Seminar over.